U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

van de Vlaamse Regering
1599 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
10 mei 2012
Advies Rekenhof gevraagd
23 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2012
Advies Rekenhof ontvangen
31 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Eventueel: voorzetting bespreking en stemming
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1599 (2011-2012) nr. 1
1599 (2011-2012) nr. 2
1599 (2011-2012) nr. 3
1599 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1599 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Penris en Dirk de Kort
Materie
Gewestaangelegenheid