U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
24 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1600 (2011-2012) nr. 1
1600 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1600 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid