U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
25 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 juni 2012
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
20 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1597 (2011-2012) nr. 1
1597 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1597 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid