U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

van de Vlaamse Regering
1591 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
14 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
7 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1591 (2011-2012) nr. 1
1591 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1591 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid