U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

van de Vlaamse Regering
1591 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
22 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
31 mei 2012
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de inrichtende machten, de vakorganisaties, de Werkgroep Kleuterscholen en de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs (ODVB)
7 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
30 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1591 (2011-2012) nr. 1
1591 (2011-2012) nr. 3
1591 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1591 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jos De Meyer en Gerda Van Steenberge
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid