U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies parlementaire commissie gevraagd.
10 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
24 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1582 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid