U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies parlementaire commissie gevraagd
21 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Advies aan de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (conformiteit met Planlastendecreet - beslissing vergadering van het Uitgebreid Bureau en commissievoorzitters van 18 oktober 2011)
24 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
30 mei 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers uit het veld Deel 1 : organisaties die advies geven over de 4 decreten VVSG VVP SARC Deel 2 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal jeugdbeleid Vlaamse Jeugdraad Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) Deel 3 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal sportbeleid Vlaamse sportfederatie (VSF) Instituut voor sportbeheer (ISB) Deel 4 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal cultuurbeleid en/of lokaal erfgoedbeleid FOV Forum voor Amateurkunsten Vereniging van Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) Cultureel erfgoedoverleg VVBAD Faro Locus
31 mei 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
14 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
27 juni 2012
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1582 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Durnez en Els Kindt
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid