U bent hier

Voorstel van decreet betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs

van Kathleen Helsen, Kathleen Deckx, Vera Celis, Jos De Meyer, Fatma Pehlivan en Veerle Heeren
1583 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 mei 2012
Advies Raad van State gevraagd
11 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
27 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1583 (2011-2012) nr. 1
1583 (2011-2012) nr. 2
1583 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1583 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden: