U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
4 mei 2012
Advies Raad van State gevraagd.
11 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
20 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1583 (2011-2012) nr. 1
1583 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1583 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden: