U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

van de Vlaamse Regering
1573 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
29 mei 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
7 juni 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met woordvoerders van: - Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) - Private Omroep Federatie (POF) - Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
4 juli 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
17 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1573 (2011-2012) nr. 1
1573 (2011-2012) nr. 2
1573 (2011-2012) nr. 3
1573 (2011-2012) nr. 5
1573 (2011-2012) nr. 6
1573 (2011-2012) nr. 6-Erratum

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1573 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Wim Wienen en Wilfried Vandaele
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid