U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. Voorstel van decreet van de heren Bart Caron en Filip Watteeuw en mevrouw Mieke Vogels houdende de overdracht, in-, uit-, en doorvoer, transit en tussenhandel van vuurwapens voor civiel gebruik, defensiegerelateerde producten en ander voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie. Hoorzittingen. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking uitgebracht door de heren Jan Roegiers en Peter Reekmans

1371 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 april 2012

Documenten

1371 (2011-2012) nr. 1
1371 (2011-2012) nr. 2
1371 (2011-2012) nr. 5
1371 (2011-2012) nr. 6
1371 (2011-2012) nr. 7

Meer details