U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

van de Vlaamse Regering
1560 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
29 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
5 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 juni 2012
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1560 (2011-2012) nr. 1
1560 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1560 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Khadija Zamouri
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid