U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 april 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 april 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 7. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming (Onder voorbehoud van goedkeuring door het Uitgebreid Bureau op maandag 16 april 2012)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Fonds voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten Benoeming van een verslaggever en bespreking
19 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Stadsvernieuwingsprojecten Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Fonds voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten Benoeming van een verslaggever en bespreking (Onder voorbehoud van goedkeuring door het Uitgebreid Bureau van 16 april 2012)
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 7. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister (Onder voorbehoud van goedkeuring door het Uitgebreid Bureau van 16 april 2012)
26 april 2012
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Fonds voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten Stemming
3 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 3. Slotbepalingen Bespreking en stemming
8 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 6. Belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken Hoofdstuk 7. Slotbepalingen (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking en stemming
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1555 (2011-2012) nr. 1
1555 (2011-2012) nr. 1-Addendum
1555 (2011-2012) nr. 2
1555 (2011-2012) nr. 3
1555 (2011-2012) nr. 4
1555 (2011-2012) nr. 5
1555 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1555 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 24 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 56 leden hebben "ja" gestemd
 • 20 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: