U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 april 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 april 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
19 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
26 april 2012
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
3 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
8 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1555 (2011-2012) nr. 1
1555 (2011-2012) nr. 1-Addendum
1555 (2011-2012) nr. 2
1555 (2011-2012) nr. 3
1555 (2011-2012) nr. 4
1555 (2011-2012) nr. 5
1555 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1555 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 24 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 56 leden hebben "ja" gestemd
 • 20 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: