U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

van de Vlaamse Regering
1553 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
29 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
5 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
16 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1553 (2011-2012) nr. 1
1553 (2011-2012) nr. 2
1553 (2011-2012) nr. 3
1553 (2011-2012) nr. 5
1553 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1553 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jan Durnez
Materie
Gewestaangelegenheid