U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

1406 (2011-2012) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 maart 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1406 (2011-2012) nr. 1
1406 (2011-2012) nr. 2
1406 (2011-2012) nr. 3
1406 (2011-2012) nr. 4