U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
30 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
5 april 2012
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 april 2012
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
19 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
24 april 2012
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 april 2012
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
3 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
8 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 mei 2012
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

19-A (2011-2012) nr. 1
19-A (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
19-A (2011-2012) nr. 3-A
19-A (2011-2012) nr. 3-B
19-A (2011-2012) nr. 3-C
19-A (2011-2012) nr. 3-D
19-A (2011-2012) nr. 3-E
19-A (2011-2012) nr. 3-F
19-A (2011-2012) nr. 3-G
19-A (2011-2012) nr. 3-H
19-A (2011-2012) nr. 3-I
19-A (2011-2012) nr. 3-J
19-A (2011-2012) nr. 3-K
19-A (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Begrotingsontwerp 19-A (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 58 leden hebben "ja" gestemd
 • 38 leden hebben "neen" gestemd
 • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 56 leden hebben "ja" gestemd
 • 34 leden hebben "neen" gestemd
 • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: