U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

van Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Jan Roegiers, Helga Stevens, Lode Vereeck, Filip Watteeuw en Jos De Meyer
1406 (2011-2012) nr. 3
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

21 maart 2012
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1406 (2011-2012) nr. 1
1406 (2011-2012) nr. 2
1406 (2011-2012) nr. 3