U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands

van Willy Segers, Ward Kennes, Fatma Pehlivan, Lieven Dehandschutter, Kathleen Helsen, Kathleen Deckx en Veli Yüksel
1540 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
5 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1540 (2011-2012) nr. 1
1540 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1540 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid