U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

van de Vlaamse Regering
1534 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
28 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
19 april 2012
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
11 mei 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
29 mei 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1534 (2011-2012) nr. 1
1534 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1534 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid