U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door mevrouw Els Robeyns en de heer Jurgen Vanlerberghe

1467 (2011-2012) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 maart 2012

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 1
1467 (2011-2012) nr. 6
1467 (2011-2012) nr. 8
1467 (2011-2012) nr. 9
1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16

Meer details