U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

1467 (2011-2012) nr. 5
Amendementen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 1
1467 (2011-2012) nr. 5
1467 (2011-2012) nr. 6
1467 (2011-2012) nr. 8
1467 (2011-2012) nr. 9
1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16