U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

1463 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 maart 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1463 (2011-2012) nr. 1
1463 (2011-2012) nr. 2
1463 (2011-2012) nr. 3