U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1523 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

7 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
Voorstel spoedbehandeling verworpen
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
20 april 2012
Advies Raad van State gevraagd
16 mei 2012
14 juni 2012
Ingetrokken

Documenten

1523 (2011-2012) nr. 1
1523 (2011-2012) nr. 2
1523 (2011-2012) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid