U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

1523 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

7 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
17 april 2012
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda:
Hoorzitting met:
- de heer Jurgen De Vos (Strategon)
- de heer Bart De Sloover (Barvee)
- mevrouw Veerle De Boeck (Association of Belgian Tour Operators)
- de heren Fred Van Bellinghen en Antoon Van Eeckhout (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus)
- de heer Carl Appels (Vlaamse Associatie van Reisagenten)
- de heer Antoon Schockaert (Unizo)
Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
20 april 2012
Advies Raad van State gevraagd.
16 mei 2012
14 juni 2012
Ingetrokken.

Documenten

1523 (2011-2012) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid