U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1523 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

7 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
20 april 2012
Advies Raad van State gevraagd.
16 mei 2012
14 juni 2012
Ingetrokken.

Documenten

1523 (2011-2012) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid