U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, verslag door Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1463 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 maart 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1463 (2011-2012) nr. 1
1463 (2011-2012) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Hermes Sanctorum-Vandevoorde