U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 42, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

van Lieven Dehandschutter, Jan Verfaillie, Kurt De Loor, Willy Segers, Jan Durnez, Bart Martens en Ward Kennes
1514 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: zonder voorwerp geworden

Procedureverloop

2 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
22 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 mei 2012
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
22 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Zonder voorwerp geworden
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

1514 (2011-2012) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Peter Reekmans
Materie
Gewestaangelegenheid