U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft

van Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens, Robrecht Bothuyne, Tine Eerlingen, Tinne Rombouts en Michèle Hostekint
1509 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
22 maart 2012
Advies Raad van State gevraagd
29 mei 2012
Advies Raad van State ontvangen
6 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
27 juni 2012
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1509 (2011-2012) nr. 1
1509 (2011-2012) nr. 2
1509 (2011-2012) nr. 4
1509 (2011-2012) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1509 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Tine Eerlingen
Materie
Gewestaangelegenheid