U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

van de Vlaamse Regering
1510 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Advies parlementaire commissie gevraagd
16 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
17 april 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Advies aan de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (conformiteit met Planlastendecreet - beslissing vergadering van het Uitgebreid Bureau en Commissievoorzitters van 18 oktober 2011)
3 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1510 (2011-2012) nr. 1
1510 (2011-2012) nr. 2
1510 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1510 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Lieven Dehandschutter, Marnic De Meulemeester en Veli Yüksel
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid