U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Dirk de Kort en Jan Roegiers, mevrouw Helga Stevens en de heren Lode Vereeck, Filip Watteeuw en Veli Yüksel houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Jan Penris en Steve D'Hulster

1406 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 februari 2012
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

1406 (2011-2012) nr. 1
1406 (2011-2012) nr. 2
1406 (2011-2012) nr. 3

Meer details

Verslaggevers