U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2009

23 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juli 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
21 september 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

23 (2011-2012) nr. 1
23 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting 23 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid