U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2009

van de Vlaamse Regering
23 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 mei 2012
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
5 juni 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
21 september 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

23 (2011-2012) nr. 1
23 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut 23 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Griet Smaers
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid