U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft

van Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens, Robrecht Bothuyne, Tine Eerlingen, Tinne Rombouts en Michèle Hostekint
1494 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 april 2012
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
11 mei 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1494 (2011-2012) nr. 1
1494 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1494 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters
Materie
Gewestaangelegenheid