U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

1268 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 februari 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1268 (2011-2012) nr. 1
1268 (2011-2012) nr. 2
1268 (2011-2012) nr. 3