U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 maart 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
18 april 2012
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - de heer Herman Matthijs, voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - Mevrouw Hilde Bruggeman, voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies - de heer Geert Anthierens, provinciegriffier West-Vlaanderen - mevrouw Liliane Van Summeren, bestuursdirecteur provincie Limburg - de heer Stefaan Desmet, financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen
15 mei 2012
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Afronding van de artikelsgewijze bespreking en stemming
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1493 (2011-2012) nr. 1
1493 (2011-2012) nr. 3
1493 (2011-2012) nr. 5
1493 (2011-2012) nr. 6
1493 (2011-2012) nr. 7
1493 (2011-2012) nr. 8
1493 (2011-2012) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1493 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jan Durnez
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid