U bent hier

Ontwerp van decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen Vlaanderen en houdende wijziging van artikel 29bis, 33, 57, 58, 91 en 102 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat betreft de huurdiensten)

van de Vlaamse Regering
1459 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
27 februari 2012
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
1 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
23 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
20 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1459 (2011-2012) nr. 1
1459 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1459 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid