U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs

van de Vlaamse Regering
1472 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 februari 2012
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
1 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 maart 2012
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
28 maart 2012
20 april 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
24 mei 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1472 (2011-2012) nr. 1
1472 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1472 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
86 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Kathleen Deckx
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid