U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 februari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 februari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 februari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1473 (2011-2012) nr. 1
1473 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1473 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid