U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

van Lieven Dehandschutter, Karin Brouwers, Kurt De Loor, Willy Segers, Johan Verstreken, Els Robeyns en Ward Kennes
1473 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 februari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
17 februari 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
22 februari 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1473 (2011-2012) nr. 1
1473 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1473 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid