U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
23 februari 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
28 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
6 maart 2012
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Vlaamse Vereniging van OCMW-secretarissen - Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen
20 maart 2012
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Afronding van de artikelsgewijze bespreking en stemming
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
8 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 1
1467 (2011-2012) nr. 6
1467 (2011-2012) nr. 8
1467 (2011-2012) nr. 9
1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1467 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 60 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Els Robeyns en Jurgen Vanlerberghe
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid