U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

1375 (2011-2012) nr. 4
Amendementen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
Stand van zaken:

Documenten

1375 (2011-2012) nr. 1
1375 (2011-2012) nr. 4
1375 (2011-2012) nr. 5
1375 (2011-2012) nr. 6