U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

van Felix Strackx, Erik Tack, Christian Verougstraete, Pieter Huybrechts, Marleen Van den Eynde en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
1375 (2011-2012) nr. 4
Amendement nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

31 januari 2012
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1375 (2011-2012) nr. 1
1375 (2011-2012) nr. 5
1375 (2011-2012) nr. 6