U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

1375 (2011-2012) nr. 3
Amendementen 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

24 januari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1375 (2011-2012) nr. 1
1375 (2011-2012) nr. 3
1375 (2011-2012) nr. 5
1375 (2011-2012) nr. 6