U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Jan Roegiers
1268 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 januari 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1268 (2011-2012) nr. 1
1268 (2011-2012) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers