U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid

1334 (2011-2012) nr. 9
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 december 2011
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1334 (2011-2012) nr. 1
1334 (2011-2012) nr. 2
1334 (2011-2012) nr. 4
1334 (2011-2012) nr. 7
1334 (2011-2012) nr. 8
1334 (2011-2012) nr. 9