U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
9 januari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 januari 2012
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
19 januari 2012
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
2 februari 2012
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
16 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
27 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1411 (2011-2012) nr. 1
1411 (2011-2012) nr. 2
1411 (2011-2012) nr. 3
1411 (2011-2012) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1411 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid