U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

van Sas van Rouveroij, Dirk de Kort, Jan Roegiers, Helga Stevens, Lode Vereeck, Filip Watteeuw en Veli Yüksel
1406 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
6 februari 2012
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
16 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
21 maart 2012
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
28 maart 2012
20 april 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
10 mei 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1406 (2011-2012) nr. 1
1406 (2011-2012) nr. 2
1406 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1406 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
83 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Penris en Steve D'Hulster
Materie
Gewestaangelegenheid