U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
30 januari 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
6 februari 2012
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
16 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
28 maart 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
20 april 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
10 mei 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1406 (2011-2012) nr. 1
1406 (2011-2012) nr. 2
1406 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1406 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
83 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid