U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Martens, Wilfried Vandaele, Griet Smaers, Ludo Sannen en Eric Van Rompuy
1375 (2011-2012) nr. 2
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

13 december 2011
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1375 (2011-2012) nr. 1
1375 (2011-2012) nr. 5
1375 (2011-2012) nr. 6