U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie betreft

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, verslag door Marijke Dillen, Katrien Schryvers en Mieke Vogels
275 (2009-2010) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

15 december 2011

Documenten

275 (2009-2010) nr. 1
275 (2009-2010) nr. 2
275 (2009-2010) nr. 3

Meer details