U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2011-2012. Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening 2011-2012. Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2011-2012. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door mevrouw Tine Eerlingen en de heer Wilfried Vandaele aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2011-2012) nr. 3-G
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details