U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, en verslag over de beleidsbrief Economie 2011-2012, de beleidsbrief Wetenschap en Innovatie 2011-2012, de beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium 2011-2012, de beleidsbrief Werk 2011-2012 en de beleidsbrief Sociale Economie 2011-2012

15 (2011-2012) nr. 3-E
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Martine Fournier, Lydia Peeters, Sonja Claes, Johan Deckmyn en Güler Turan