U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid

1334 (2011-2012) nr. 6
Amendementen 20, 21 en 22
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 december 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1334 (2011-2012) nr. 1
1334 (2011-2012) nr. 2
1334 (2011-2012) nr. 4
1334 (2011-2012) nr. 6
1334 (2011-2012) nr. 7
1334 (2011-2012) nr. 8