U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Beleidsbrief Bestuurszaken 2011-2012. Beleidsbrief Binnenlands Bestuur 2011-2012. Beleidsbrief Inburgering en Integratie 2011-2012. Beleidsbrief Toerisme 2011-2012. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door mevrouw Fatma Pehlivan en de heren Ward Kennes, Kurt De Loor en Lieven Dehandschutter aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2011-2012) nr. 3-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4