U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, en verslag over de beleidsbrief Bestuurszaken 2011-2012, de beleidsbrief Binnenlands Bestuur 2011-2012, de beleidsbrief Inburgering en Integratie 2011-2012 en de beleidsbrief Toerisme 2011-2012

namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme, verslag door Fatma Pehlivan, Ward Kennes, Kurt De Loor en Lieven Dehandschutter
15 (2011-2012) nr. 3-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Fatma Pehlivan, Ward Kennes, Kurt De Loor en Lieven Dehandschutter