U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, en verslag over de beleidsbrief Jeugd 2011-2012, de beleidsbrief Cultuur 2011-2012, de beleidsbrief Media 2011-2012 en de beleidsbrief Sport 2011-2012

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck, Johan Verstreken, Bart Tommelein en Kris Van Dijck
15 (2011-2012) nr. 3-D
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Danielle Godderis-T'Jonck, Johan Verstreken, Bart Tommelein en Kris Van Dijck