U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 december 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
30 december 2011
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
10 januari 2012
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - mevrouw Evelien Grefhorst, sectorcoördinator Kinderopvang, Pluralistisch Platform Jeugdzorg - de heer Jan Bosmans, sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg,Gezinsondersteuning en Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond - mevrouw Lutgard Vrints, attaché studiedienst, Gezinsbond - de heer Jan Peeters, algemeen directeur VBJK, Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang
25 januari 2012
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - mevrouw Dany Depreitere, voorzitter UnieKO vzw - mevrouw Evelien Grefhorst, sectorcoördinator Kinderopvang, Pluralistisch Platform Jeugdzorg - de heer Jan Bosmans, sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg,Gezinsondersteuning en Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond - Gezinsbond - Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang
1 februari 2012
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - mevrouw Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang en gelijkekansenbeleid, verantwoordelijke samenwerkingsverband vzw VVSG-Diensten voor onthaalouders - mevrouw Elke Verdoodt, directeur Kinderopvang KAV vzw en mevrouw Mia Houthuys, directeur Landelijke Kinderopvang - mevrouw Griet Briels, stafmedewerker armoedebeleid, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen - mevrouw Marijke Chielens, voorzitter van drie organiserende besturen met vestigingsplaatsen in Brussel - mevrouw Dany Depreitere, voorzitter, en mevrouw Ann Veys, juridisch adviseur UnieKO - de heer Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, en mevrouw Leen Ackaert, medewerker Kinderrechtencommissariaat
28 februari 2012
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
21 maart 2012
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
20 april 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1395 (2011-2012) nr. 1
1395 (2011-2012) nr. 2
1395 (2011-2012) nr. 3
1395 (2011-2012) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1395 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
85 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 53 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé, Felix Strackx en Lies Jans
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid