U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heren Dirk Peeters en Karlos Callens aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2011-2012) nr. 3-F
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend.

Meer details