U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking uitgebracht door de heer Paul Delva en mevrouw Fientje Moerman aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2011-2012) nr. 3-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers